Our work exmaples

Websites development

Technical competence

  • Templates and UI (less, CSS3, XHTML)
  • .NET, PHP and ruby
  • Custom extensions for Joomla

Vaata ja Vaheta

904.portfolio.vaatajavahetavaatajavaheta.ee - Taaskasuta, kuid mitte päris ilma tasuta - vaheta!

ketid.com

926.portfolio.ketid.comThe ideal tool for managing your favorite links and keep track what's new on sites you like
Ketid - Link manager and RSS reader

Hiiumeri

Eestieluhiiumeri.artes.ee

Estonian Life

Eestielueestielu.ca

Rõmeda Haljala teelõigu projekt

972.portfolio.romeda-haljalaromeda-haljala.ramboll.ee

OSAMAT

975.portfolio.osamatosamat.ee

Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa maantee

tartumnt.artes.ee981.portfolio.tartumnt

Tartu ida-ringtee

993.portfolio.idaringteetartu.ee/idaringtee/

Intelektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas

996.portfolio.kohtulahendidkul.ee/kohtulahendid

Zmarter - open media guide

949.portfolio.zmarterSite is closed

New media guide. Collects best news from web and displays them with link to original source.

zmarter.com