Our work exmaples

Websites development

Technical competence

  • Templates and UI (less, CSS3, XHTML)
  • .NET, PHP and ruby
  • Custom extensions for Joomla

Vaata ja Vaheta

904.portfolio.vaatajavahetavaatajavaheta.ee - Taaskasuta, kuid mitte päris ilma tasuta - vaheta!